Ekibimiz;

Firma Ortakları Alpaslan ÇINARLI alpaslanarnuvo.com.tr
  Emrullah ŞAFFAK emrullah@arnuvo.com.tr
     
Finans Müd. Yunus ÇINARLI yunusarnuvo.com.tr
Şube İmalat Müd. Eyüp DURMUŞ eyuparnuvo.com.tr
Teknik Personel Mehmet Ali TAŞDEMİR mehmetaliarnuvo.com.tr
Teknik Personel Serkan YEKSAN serkanarnuvo.com.tr
Teknik Personel Yakup BERBER yakuparnuvo.com.tr
Ön muhasebe / Sekreterya Arzu KARA infoarnuvo.com.tr